Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 5. septembra 2017
Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov


Prostredníctvom systému rýchleho varovania dostal dňa 31.8.2017 Národný kontaktný bod na ŠVPS SR informácie o tom, že výrobca Mondelez Czech Republic s.r.o. sťahuje výrobky z trhu.

Názov produktu Číslo šarže Dátum minimálnej trvanlivosti
Zlaté věnečky žloutkové 185 g OPA5472811 23.1.2018
OPA5472812 23.1.2018
Zlaté věnečky žloutkové 150 g OPA5472821 24.1.2018
OPA5472822 24.1.2018
  OPA5472823 24.1.2018
  OPA5472831 25.1.2018

Do týchto výrobkov boli zapracované vaječné zmesi s nadlimitným obsahom fipronilu. Výrobky boli distribuované v obchodnej sieti Slovenskej republiky.

Zákazníci môžu výrobky vrátiť v mieste ich nákupu.

Obrazová dokumentácia


0