Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku - Kukuričný olej, mechanicky lisovaný

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


        Pri kontrole potravín rastlinného pôvodu dovážaných z tretích krajín bola na vstupe na Slovensko vo firme VOS Korona West SK s.r.o., Dostojevského 3622/14 058 01 Poprad odobratá vzorka "Kukuričný olej, mechanicky lisovaný", 350 ml (obch. značka Golden Nature, trvanlivosť do 01.03.2018, výrobca ,,OOO Agroselprom, Ltd.“, 24-a Robochaya, blok 11/1, 49006 Dnepropetrovsk) zo zásielky dovezenej z Ukrajiny.

Vo vzorke, ktorá bola analyzovaná v ŠVPÚ-VPÚ Dolný Kubín bolo zistené nadlimitné množstvo benzo(a)pyrénu (12,9 µg/kg), kde je limit max. 2,0 µg/kg a nadlimitné množstvo sumy sumy PAU4 (44 µg/kg), kde je limit max. 10,0 µg/kg.

Na zásielku 190 kusov bol vydaný zákaz uvoľnenia tovaru do voľného obehu.

Obrazová dokumentácia


Kukuričný olej, mechanicky lisovanýKukuričný olej, mechanicky lisovaný Kukuričný olej, mechanicky lisovaný Kukuričný olej, mechanicky lisovaný