Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 4. decembra 2015
Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

     
        Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v prevádzke Senátori s.r.o., Predajňa mäsa, Školská 725/9, 990 01 Veľký Krtíš, odobratá vzorka výrobku ,,Údené bravčové koleno s kosťou“, 1,47kg, DS 17.11.2015, krajina pôvodu Maďarsko, výrobca Nagykun-Hús Kft., 5340 Kunhegyes, Kisér út.1, Maďarsko, HU 452 EK.

Vo výrobku bolo zistené prekročenie najvyššieho prípustného množstva benzo(a)pyrénu a sumy PAU4.

Výrobok je po dátume spotreby.