Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku - Hydinová sekaná hlbokozmrazená-mäsový prípravok

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


        V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Lučenec v Kaufland Slovenská republika v.o.s., prevádzka Lučenec, Dukelských hrdinov 5779, 984 01 Lučenec odber vzorky výrobku "Hydinová sekaná hlbokozmrazená-mäsový prípravok", á 500g, (DMT: 04/12/16, výrobca: Vodňanská drůbež, a.s., Radomilská 886, 389 01 Vodňany, schválené vet.č.: CZ 962 ES).

Analýzou bola vo vzorke zistená prítomnosť Salmonella enteritidis.

Výrobok sa sťahuje z trhu.

Obrazová dokumentáciaSekana Sekana