Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku - Mrazené kuracie prsia

aktualizované dňa 31. marca 2017
Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

        V rámci cielenej previerky zameranej na kontrolu produktov živočíšneho pôvodu vyrobených v Brazílií vykonala RVPS Bratislava vo firme "FRIKAS s.r.o.", Na pántoch 10, 831 01 Bratislava odber vzorky výrobku "SEARA“ Mrazené kuracie prsia bez kosti bez kože bez innerfiletu solené", á 2,0 kg (zmrazené dňa: 04.10.2016, DMT: 02.04.2018, krajina pôvodu Brazília, výrobca: AGRICOLA JANDELLE S/A-MATADUORO DE AVES E COELHOS, Rod. BR 369, km 178, Rolandia, schválené vet.č.: BR 1215).

Analýzou bola vo vzorke zistená prítomnosť Salmonella Heidelberg.

Výrobok sa sťahuje z trhu.

Obrazová dokumentáciaSeara   Seara

 Seara