Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku - Rasca mletá

aktualizované dňa 18. januára 2017
Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

       

       Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v obchodnej sieti CBA POTRAVINY, Hodonínska cesta 15, 908 51 Holíč, odobratá vzorka "Rasca mletá", 20 g, (DMT: 08.03.2018, označenie výrobnej dávky: L 0803162), výrobca: VITANA, a.s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, Česká republika.

Vzorka bola analyzovaná v ŠVPÚ Dolný Kubín, VPÚ Bratislava, Botanická 15, 842 52 Bratislava, kde bola zistená prítomnosť horčice, ktorá nebola uvedená na obale výrobku.

Výrobok sa sťahuje z trhu.

Obrazová dokumentáciaRasca mletá   Rasca mletá