Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku - Banánové chipsy

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v COOP Jednota Námestovo SD, Supermarket Tempo1-01, Nábrežie 763/1, 029 01 Námestovo odobratá vzorka "Racionella" Banánové chipsy á 80g (DMT: 23.11.17, výrobná dávka: 23.11.17, krajina pôvodu suroviny: Filipíny, baliareň: Alfa Sorti s.r.o., Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen).

Vo vzorke bolo zistené nadlimitné množstvo benzo(a)pyrénu = 5,9 µg/kg (limit = max. 2 µg/kg) a nadlimitné množstvo sumy PAU4 = 45,0 µg/kg (limit = max. 20 µg/kg).

"Racionella" Banánové chipsy nevyhoveli požiadavkám Nariadenia Komisie (ES) č.1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu kontaminantov v potravinách v znení neskorších predpisov.

Výrobok sa sťahuje z trhu.

Obrazová dokumentáciaRacionella