Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

      Úradný dozorný orgán v Taliansku prostredníctvom rýchleho systému varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) informoval Štátnu veterinárnu a potravinovú správu o nevyhovujúcej potravine tuniak v slnečnicovom oleji, 80g (Tonno in scatola all'olio di girasole) obchodná značka Insuperabile, šarža L52A, dátum spotreby 31/12/2019, pôvodom z Talianska.

V predmetnom výrobku bol laboratórnou analýzou stanovený obsah kadmia 0,22±0,06 mg/kg (max. limit podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách je 0,05 mg/kg).

V Taliansku bol predmetný výrobok na základe uvedených zistení stiahnutý z trhu.

Výrobok na Slovensko doviezla firma ,,GENERAL SERVICE & CONSULTING s.r.o.,“ 951 96 Jedľové Kostoľany 200.

Upozorňujeme spotrebiteľov, aby tento výrobok nekonzumovali.