Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

     
        V rámci kontroly importu výrobkov dovážaných z tretích krajín, bol vykonaný odber v sklade firmy ENCINGER SK s.r.o., Pri Šajbách 1, 830 05 Bratislava. Boli odobraté vzorky výrobku ,,Arašidy nelúpané“ (DMT 11.02.2017, LOT 3700/132320016), krajina pôvodu Čína, dovozca ENCINGER SK s.r.o., Jadranská 13, 841 01 Bratislava.

Vzorky boli analyzované v ŠVPÚ Dolný Kubín - VPÚ Bratislava, kde senzorickým posúdením bol zistený výskyt mŕtvych škodcov v rôznych štádiach vývoja a výskyt plesnivých jadier.

Mikroskopickým vyšetrením bol zistený nález čeľade Pyralidae a mykologickým vyšetrením boli stanovené plesne druhu Aspergillus, rodu Penicillium a plesne saprofytického radu Mucorales.

Vzorky výrobku nie sú v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002 a podľa článku 14 ods. 2 písm. b) sa považujú za nevhodné na ľudskú spotrebu.

Na zásielku v množstve 18 000 kg bol vydaný zákaz uvoľnenia tovaru do voľného obehu, zásielka bola zlikvidovaná.