Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

        V rámci kontroly importu výrobkov dovážaných z tretích krajín, bol vykonaný odber v sklade Raben Logistic Slovakia s.r.o., Rakoľuby, odber vzorky výrobku ,,Arašidy lúpané pražené nesolené“, 250g DMT 30.9.2015, šarža L 56060, krajina pôvodu Čína, dovozca ALIKA a.s., Čelčice. Vzorka bola analyzovaná v ŠVPÚ-VPÚ Bratislava, kde vo vzorke bola zistená prekročená hodnota aflatoxínov a to aflatoxín B1 v množstve 4,30 µg/kg (max 2 µg/kg) a suma aflatoxínov B1, B2, G1, G2 v množstve 5,28 µg/kg (max 4 µg/kg). Vzorka tak nie je v súlade s Nariadením Komisie (ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách v znení neskorších predpisov. Zásielka arašidov v množstve 6750 kg bola určená pre Českú republiku, objednávku realizovala firma ALIKA a.s., Čelčice.

Zásielka bola pozastavená v colnom sklade Raben Logistic. Na základe výsledkov kontroly sa firma ALIKA a.s. rozhodla vrátiť celú zásielku späť do Číny.