Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku - Smažený zemiakový snack solený

aktualizované dňa 10. marca 2016
Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

        Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v Supermarkete BILLA, Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, odobratá vzorka „POM-BÄR“ smažený zemiakový snack solený, 55 g, DMT: 18.07.2016, šarža 20:04 CZ LTU 03A, krajina pôvodu: Česká republika.
Vzorka bola analyzovaná v ŠVPÚ Dolný Kubín, VPÚ Dolný Kubín, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín, kde bola zistená prítomnosť alergénu oxidu siričitého v množstve 88 mg/kg, ktorý nie je uvedený v zložení výrobku.

Výrobok sa sťahuje z trhu.

Obrazová dokumentácia

POM-BÄR“ smažený zemiakový snack solený POM-BÄR“ smažený zemiakový snack solený