Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku - Mleté bravčové mäso z pliecka

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


        V rámci úradnej kontroly potravín vykonla RVPS Martin v prevádzke Lidl Slovenská republika, Komenského 10029/20, 036 01 Martin odber vzorky výrobku "Mleté bravčové mäso z pliecka", 500 g, DS 10.11.2016, označenie výrobnej dávky 081530816005, výrobca Hamburger Pini Sp. z o.o., ul. Poludniowa 4, 99-300 Kutno, Poľsko.

Analýzou bola vo vzorke zistená prítomnosť Salmonella Typhimurium monophasic.

Výrobok je po dátume spotreby.

Obrazová dokumentácia


Mleté bravčové mäso z pliecka Mleté bravčové mäso z pliecka