Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku - Lieskooriešková náplň

aktualizované dňa 22. augusta 2016
Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov


        V rámci cielenej kontroly potravín vykonala RVPS Žilina v prevádzke PEZA a.s., výroba pekárenských výrobkov, K cintorínu 47, 011 49 Žilina- Bánov odber vzorky výrobku "Lieskooriešková náplň", 10kg, DMT 25.5.2017, šarža 137-140, krajina pôvodu Česká republika, výrobca SEMIX PLUSO spol. s.r.o., Rybníčky 338, 747 81 Otice.

Analýzou bola vo vzorke zistená prítomnosť arašidového alergénu, ktorý nie je uvedený v zložení výrobku.

Výrobok sa sťahuje z obehu, informovanosť odberateľov bola zabezpečená dodávateľom.