Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku


      Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola bola v COOP Jednota Dunajská Streda – Supremarket 08-090- Krátky rad 1180, 930 05 Gabčíkovo odobratá vzorka "Bohemia Pražská šunka“, á 454 g (L14213, DMT 21.05.2017).

Vzorka bola analyzovaná v ŠVPÚ Dolný Kubín, VPÚ Bratislava, Botanická 15, 842 52 Bratislava, kde bola ELISA testom zistená prítomnosť sóje v množstve 12,1 mg/kg, ktorá nie je označená v zložení výrobku.

Výrobok sa sťahuje z trhu.

Obrazová dokumentácia


Bohemia Pražská šunka