Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku - Kinder Joy

aktualizované dňa 13. februára 2017
Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

        Orgán úradnej kontroly potravín v Nemecku prostredníctvom rýchleho systému varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) informoval Štátnu veterinárnu a potravinovú správu o sťahovaní výrobkov: "Kinder Joy Wichtel, 20g" a "Kinder Joy Wärmekissen-Plüschtier, 60g" DMT: 12.3.2017 a 3.5.2017 s príslušnými šaržami (uvedené sú v tabuľke) nemeckým výrobcom "Ferrero Deutchland GmbH" z dôvodu, že na etikete plyšových hračiek chýba upozornenie, že výrobok obsahuje stopy orechov.

Podľa informácií poskytnutých spoločnosťou "Ferrero Deutchland GmbH" výrobky boli distribuované na Slovensko.

Obidva výrobky sú sezónne vianočné predmety.

Obrazová dokumentáciaKinder Joy

Kinder Joy - šarže