Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku - Kabanos, Klobása populárna

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

        Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v predajni „Mgr.Ing. Andrzej Janowiak“, Hviezdolsavova 53/8, 029 01 Námestovo odobratá vzorka „Kabanos, Klobása populárna“, (DS: 15.04.2017, výrobná dávka: 1 7073001, krajina pôvodu Poľsko, výrobca: Kabanos Kojs Miroslaw I Joanna Kojs – Kowalczyk Sp.J., 34-480 Jablonka, schvaľovacie číslo výrobcu: PL 121 103 17 WE).

Vo vzorke bolo zistené nadlimitné množstvo benzo(a)pyrénu = 3,4 µg/kg (limit = max. 2 µg/kg) a nadlimitné množstvo sumy PAU4 = 17,9 µg/kg (limit = max. 12 µg/kg).

Klobása populárna nevyhovela požiadavkám Nariadenia Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu kontaminantov v potravinách v znení neskorších predpisov.

Výrobok je po dátume spotreby.

Obrazová dokumentáciaKabanos