Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku - Hrozienka JUMBO

aktualizované dňa 16. júla 2015
Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov


      Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v prevádzke COOP Jednota Dunajská Streda, Hlavná 589, 930 37 Lehnice, odobratá vzorka výrobku "Hrozienka JUMBO", 200g, DMT 22.10.2015, šarža A22.10.15, výrobca ALFA-SORTI s.r.o., Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen.

Predmetná vzorka nevyhovela pre prekročený obsah Ochratoxínu A.

Výrobok bol stiahnutý z trhu.
 

Obrazová dokumentácia


 Hrozienka JUMBO