Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku - Filety s výskytom "Salmonella enterica"

aktualizované dňa 20. júna 2016
Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov


         V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Žiar nad Hronom v prevádzke Lidl Slovenská republika, Banská Štiavnica, Kolpašská 1 A, 969 24 Banská Štiavnica odber vzorky výrobku "Filety z kačacích pŕs s kožou v marináde s paprikovou príchuťou", Mäsový prípravok, 320g, DS 17.6.2016, šarža 000032, výrobca AMI Spólka z ograniczona odpowiedzialnościa sp.k., ul Stara Droga 1, 63-510 Mikstat, Poľsko.

Analýzou bola vo vzorke zistená prítomnosť Salmonella enterica.

Výrobok sa sťahuje z trhu, informovanosť spotrebiteľov bola zabezpečená spoločnosťou Lidl Slovenská republika v.o.s..

Obrazová dokumentáciaFilety