Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nebezpečných výrobkov obchodnej značky "EFKO"

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


        Prostredníctvom Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá bolo Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR doručené varovné oznámenie týkajúce sa výrobkov obchodnej značky "Efko" - Marillenröster, Zwetschkenröster, Hollerröster, v ktorých rakúsky výrobca Efko Frischfrucht und Delikatessen GmbH zistil na základe vlastnej kontroly možný výskyt kúskov plastu. Z dôvodov predbežnej ochrany spotrebiteľa výrobca sťahuje predmetné výrobky z trhu. Niektoré z výrobkov sa môžu nachádzať aj na slovenskom trhu.

Z dôvodov predbežnej ochrany spotrebiteľa výrobca sťahuje predmetné výrobky z trhu. Niektoré z výrobkov sa môžu nachádzať aj na slovenskom trhu.

V rámci trhu v EÚ sa sťahovanie týka nasledovných šarží:

NÁZOV PRODUKTU EAN
Zwetschken Röster 370ml 9000451007802
Marillen Röster 370ml 9000451007840
Holler Röster 370ml 9000451007826
Zwetschken Röster 5l 9000451077102
Marillen Röster 3l 9000451007758
Holler Röster 3l 9000451007659


Odporúčame spotrebiteľom, ktorí si takéto výrobky zakúpili, aby ich nekonzumovali.

Obrazová dokumentácia


Nebezpečný výrobok s možným výskytom kúskov plastu Nebezpečný výrobok s možným výskytom kúskov plastu Nebezpečný výrobok s možným výskytom kúskov plastu
Nebezpečný výrobok s možným výskytom kúskov plastu Nebezpečný výrobok s možným výskytom kúskov plastu Nebezpečný výrobok s možným výskytom kúskov plastu