Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku - Baltické ryby

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

        Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v obchodnej sieti Tauris Cassovia, s.r.o., - predajňa mäsa a mäsových špecialít č. 801, Štefánikova 3957, 085 01 Bardejov, odobratá vzorka "Baltické ryby" (DS: 12.03.2017, označenie výrobnej dávky: PLU: 2686, výrobca: RYBA Košice spol. s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice); pôvod suroviny (slede celé): Castletownbere CO-Op, Danish Island, Castletownbere, Írsko.

Vzorka bola analyzovaná v ŠVPÚ Dolný Kubín, VPÚ Bratislava, Botanická 15, 842 52 Bratislava, kde sa v predloženej vzorke parazitologickým vyšetrením zistil v svalovine nález 3 mŕtvych lariev škrkaviek Anisakis simplex.

Výrobok sa sťahuje z trhu.

Obrazová dokumentáciaBaltické ryby Baltické ryby