Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 26. júna 2017
Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov


V rámci importnej kontroly bola v sklade u prevádzkovateľa ENCINGER SK s.r.o., Jadranská 13, 841 01 Bratislava odobratá vzorka "Arašidy nelúpané", označenie výrobnej dávky LOT4400D134910128, krajina pôvodu Čína (exportér: Guangzhou Chuantong Imp. & Exp. Trading Co., Ltd, Room 51, No 4. Lang 3.Yongxing Middle East, Long Gui, Baiyun District, Guangzhou).

Vzorka bola analyzovaná v ŠVPÚ Dolný Kubín, VPÚ Bratislava, Botanická 15, 842 52 Bratislava, kde bola zistená prítomnosť aflatoxínu B1 v množstve 3,84 µg/kg a sumy aflatoxínov (B1, B2, G1, G2) v množstve 4,27 µg/kg.

Zásielka nie je uvoľnená do režimu voľného obehu.