Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku - Arašídy nelúpané

aktualizované dňa 6. novembra 2015
Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

        V rámci kontroly importu výrobkov dovážaných z tretích krajín, bol vykonaný odber v sklade firmy ENCINGER SK s.r.o., Pri Šajbách 1, 830 05 Bratislava. Bola odobratá vzorka výrobku "Arašidy nelúpané" DMT 30.6.2017, LOT 4400D207150159, krajina pôvodu Čína, dovozca ENCINGER SK s.r.o., Jadranská 13, 841 01 Bratislava.
Vzorka bola analyzovaná v ŠVPÚ-VPÚ Bratislava, kde senzorickým posúdením bol zistený výskyt zámotkov, živých škodcov a trusu, čo bolo potvrdené aj mikroskopickým vyšetrením, zistená bola čeľaď Pyralidae.
Vzorka výrobku nie je v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002 a podľa článku 14 ods. 2 písm. b) sa považuje za nevhodnú na ľudskú spotrebu.

Na zásielku v množstve 17825 kg bol vydaný zákaz uvoľnenia tovaru do voľného obehu.

Obrazová dokumentácia

Arašídy nelúpané

Arašídy nelúpané

Arašídy nelúpané