Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 2. januára 2019
Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov


V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Prešov v prevádzke NATURA e VITA, Vihorlatská 2A, 080 01 Prešov, odber vzorky výrobku "TAHINI 420g" sezamová rastlinná omáčka, DMT 15.4.2020, krajina pôvodu Izrael, distribútor COUNTRY-LIFE s.r.o., Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen.

V analyzovanej vzorke bola zistená prítomnosť sójového proteínu v množstve 17 mg/kg. Zistený alergén nebol uvedený v zložení výrobku.


Inšpektori nariadli výrobok stiahnuť z trhu.


Obrazová dokumentácia


0 0 0