Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie pre spotrebiteľov

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky vydáva stanovisko ku správe vydanej v EUROSURVEILLANCE – (Europe's journal on infectious disease surveillance, epidemiology, prevention and control) https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2018.23.41.1800528 ku štúdii rakúskych a švédskych odborníkov ohľadne ochorení na hepatitídu A v týchto dvoch krajinách a určení ich zdroja – mrazených jahôd pochádzajúcich z Poľska.

ŠVPS SR žiadala od rakúskych kontrolných orgánov podrobnosti o dodávkach týchto jahôd do slovenskej obchodnej siete na základe medializovaných údajov. Do dnešného dňa sme podrobnosti o týchto dodávkach nedostali. Rovnako k uvedenej potravinovej kauze doposiaľ nevydala odborné stanovisko pre členské krajiny ani Európska komisia. Vzhľadom na túto situáciu prebieha kontrola v mraziarenských skladoch a v obchodnej sieti spojená s odberom vzoriek. Z uvedeného dôvodu ŠVPS SR zároveň vydáva odporúčanie pre spotrebiteľov, aby nekonzumovali mrazené jahody zakúpené v obchodnej sieti bez ich predošlej tepelnej úpravy.