Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


V rámci importnej kontroly bola v PCÚ Michalovce (Colný sklad Trhovište), 072 04 Trhovište 445 odobratá vzorka „Arašidová nátierka s mliečnou čokoládou“, á 400g (DMT: 5.11.2019), krajina pôvodu Ukrajina (výrobca: Fito, ul. Polubotka 31, 79066 Ľvov, exportér: ,,LLC AGRO-SMART“, ul. Central 3, Nizhnie Gusno, Turkivskij rajón, región Ľvov, dovozca: ,,SORE Commerce s.r.o.“, Hraničná 2, 040 14 Košice).

Vzorka bola analyzované v ŠVPÚ Dolný Kubín, VPÚ Košice, Hlinkova 1, 043 65 Košice. V analyzovanej vzorke bola zistená prítomnosť aflatoxínu B1 v množstve 9,8 µg/kg (limit je max. 2 µg/kg) a suma aflatoxínov (B1, B2, G1, G2) v množstve 11,3 µg/kg (limit je max. 4 µg/kg)

Zásielka 240 kg (600 kusov á 400g) arašidovej nátierky s mliečnou čokoládou nebola uvoľnená do voľného obehu.

Obrazová dokumentácia


Arašidová nátierka s mliečnou čokoládou