Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


V rámci cielenej kontroly potravín zameranej na slepačie vajcia, hydinové mäso a výrobky z vajec dodaných z iných členských krajín, vykonala RVPS Svidník v prevádzke Ján Pankuch - AGROPANK - sklad, kataster Lúčka č. 176 časť Močarnice, 087 01 Kračúnovce, odber vzorky výrobku "Slepačie vajcia" hmotnostná trieda M, DMT 9.12.2017, krajina pôvodu Poľsko, farma: Ferma Drobiu Wieslaw Basta, PL 12101302, Tegoborze, Poľsko; triediareň: Sądecka Grupa Producentów Jaj AGRO-FERMA Sp. z o.o., 33-300 Nowy Sącz ul. Myśliwska 4, dodávateľ: P.P.H. DROBEKSAN, ul. Wiśniowieckiego 132, 33-300 Nowy Sącz.

Vzorka bola analyzovaná v ŠVPÚ-VPÚ Bratislava, kde v dodanej vzorke bola chemickou analýzou zistená prítomnosť rezíduí pesticídu fipronil v množstve 0,011 mg/kg.