Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


V rámci cielenej kontroly potravín zameranej na slepačie vajcia, hydinové mäso a výrobky z vajec dodaných z iných členských krajín vykonali inšpektori vo firme Pečivárne Liptovský Hrádok, s.r.o., 033 01 Liptovská Porúbka 347 odber vzorky "Sušená vaječná zmes pasterizovaná" (á 25 kg, DMT: 30.9.2018, šarža: 0102017-1, výrobca: Vector Invest s.r.o., Petrovanská 34, 080 01 Prešov), ktorá bola vyrobená z vajec a vaječnej hmoty dovezených od dvoch výrobcov z Poľska.
Zdroj kontaminácie je v štádiu prešetrovania.

Vo vzorke, ktorá bola analyzovaná v ŠVPÚ-VPÚ Bratislava bola zistená nadlimitná hodnota rezíduí pesticídu fipronilu v množstve 0,79 mg/kg (limit = max. 0,021 mg/kg).

Sušená vaječná zmes sa nachádzala v niektorých šaržiach druhov sušienok uvedených v zozname dotknutých výrobkov, ktoré výrobca dobrovoľne sťahoval z trhu.

Aktuálny zoznam dotknutých výrobkov zverejnený na stránke výrobcu