Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 25. septembra 2017
Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov


V rámci úradnej kontroly potravín, vykonala RVPS Dolný Kubín v prevádzke Madex Invest s.r.o., Nižná, predajňa mäsa, 027 54 Veličná 717, odber vzorky výrobku „Udeny Rebra“ označenie výrobnej dávky: 11.9.2017, DMT 2.10.2017, krajina pôvodu Poľsko, výrobca: Produkcja Wędlin-Skup i Sprzedaż Konserw Cichański Stanisław, 34-733 Mszana Górna 205, Poľsko.

V dodanej vzorke bolo chemickou analýzou zistené nadlimitné množstvo benzo(a)pyrénu a sumy PAU4.

Obrazová dokumentácia


0