Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


V rámci úradnej kontroly potravín, vykonala RVPS Dolný Kubín v prevádzke Madex Invest s.r.o., Nižná, predajňa mäsa, 027 54 Veličná 717, odber vzorky výrobku „Udeny Rebra“ označenie výrobnej dávky: 11.9.2017, DMT 2.10.2017, krajina pôvodu Poľsko, výrobca: Produkcja Wędlin-Skup i Sprzedaż Konserw Cichański Stanisław, 34-733 Mszana Górna 205, Poľsko.

V dodanej vzorke bolo chemickou analýzou zistené nadlimitné množstvo benzo(a)pyrénu a sumy PAU4.

Obrazová dokumentácia


0