Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 23. januára 2020

Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

V rámci importnej kontroly bola v sklade firmy ENCINGER SK s.r.o., pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava odobratá vzorka „Hrozienka sušené“, á 10kg (výr. dávka: 6/11, DMT: 31.05.2021, krajina pôvodu Uzbekistan, výrobca: IP OOO ,,SAMRIN TRADE“, Samarkand region, Samarkand district, Dashtisuhta village, Uzbekistan, dovozca: ENCINGER SK s.r.o., Jadranská 13, 841 01 Bratislava).

Vo vzorke výrobku bolo zistené prekročenie maximálnej hodnoty obsahu ochratoxínu A v množstve 21,78 µg/kg a 19,6 µg/kg (limit = max. 10 µg/kg).

Celá zásielka 20 000 kg sušených hrozienok nebola uvoľnená do voľného obehu, ale bude použitá na technické spracovanie.