Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 18. decembra 2019

Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Žilina v prevádzke Kaufland Žilina, ul. Vysokoškolákov 37, 010 08 Žilina, odber vzorky výrobku „Datle s kôstkou, prisladené“, šarža LNR270ES/18, DS 30.11.2020, šarža LNR271ES/18, DS 15.12.2020, výrobca Horchani Dates, 11 bis Rue Labid, 1002 Tunisko, dovozca Encinger SK s.r.o., Jadranská 13, 841 01 Bratiuslava.
V analyzovanej vzorke bola zistená prítomnosť škodcov v rôznom štádiu vývoja.

Výrobok sa sťahuje z trhu.

Obrazová dokumentácia

Datle-pritomnost-skodcov Datle-pritomnost-skodcov Datle-pritomnost-skodcov Datle-pritomnost-skodcov Datle-pritomnost-skodcov