Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 16.6.2021

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

V rámci importnej kontroly bola v sklade firmy ENCINGER SK s.r.o., při Šajbách 1, 831 06 Bratislava odobratá vzorka „Figy sušené“, á 200g (Lot č. 090072288-11-109, DMT: 31.10.2020, krajina pôvodu Turecko, výrobca: SANTE GIDA, ve Tic.a.S., Bozyuret Mah., Kanalalti Kumeevler, 098 00 Nazilli- Aydin, Turecko ).
Vzorka bola analyzovaná v ŠVPÚ Dolný Kubín, VPÚ Bratislava, Botanická 15, 842 52 Bratislava a následné vo VPÚ Košice, Hlinkova 1, 043 65 Košice. V analyzovanej vzorke bola zistená prítomnosť aflatoxínu B1 v množstvách 7,93 a 7,5 µg/kg a suma aflatoxínov (B1, B2, G1, G2) v množstvách 15,93 a 16 µg/kg.
Zásielka 22 230 kg sušených fíg bola vrátená späť do Turecka.