Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho tovaru

aktualizované dňa 16.6.2021

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Na základe podnetu spotrebiteľa odobrala RVPS Bratislava vo FOODLAND - Ázijske potraviny, Stará Vajnorská 19, 831 04 Bratislava úradnú vzorku ,,Sriracha Čili omáčka“, á 433 ml (výrobná dávka: HOT A3B, 2022 AL3, DMT: 31.12.2022, výrobca: ,,Huy Fong Foods, Inc., 4800 Azusa Canyon Rd., Irwindale, CA91706, krajina pôvodu: USA).

V analyzovanej vzorke bola zistená nepvolená látka oxid siričitý v množstve 277 mg/kg.

Vzorka v kontrolovaných znakoch nie je v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách v znené neskorších predpisov.

Výrobok bol stiahnutý z trhu.

Fotogaléria

Sriracha-cili