Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 11. decembra 2019

Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Martin v SM TESCO, Nadi Hejnej 1, 036 01 Martin, odber vzorky výrobku „Tesco, Kakaový prášok so zníženým množstvom tuku“, 200g, šarža L: 0321, DMT 30.4.2022, krajina pôvodu EÚ.
V analyzovanej vzorke bolo zistené prekročenie najvyššieho prípustného množstva benzo(a)pyrénu- 9 µg/kg (max 5,0 µg/kg) a sumy PAU4- 52,6 µg/kg (max 30,0 µg/kg).
Inšpektori nariadili výrobok stiahnuť z trhu.

Obrazová dokumentácia

  JMV Mäso-údeniny