Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 15. novembra 2019

Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Na základe sťažnosti spotrebiteľa vykonala RVPS Nitra v prevádzke METRO, Hlohovecká 11/332, 949 01 Nitra, odber vzorky výrobku „Kuracie rezne 500g hlbokomrazené hydinové mäso“, výrobná šarža 2/280819/109, DS 27.08.2020, výrobca Globaltrading Slovakia s.r.o., SNP 6, 044 42 Rozhanovce, krajina pôvodu Poľsko, RAB Jazyniec Spólka Jawna, Jazyniec 99, 64-225 Kopanica, Poľsko.

V analyzovanej vzorke bola potvrdená prítomnosť baktérií druhu Salmonella enterica sérovar Enteritidis

Výrobok sa sťahuje z trhu.

Obrazová dokumentácia

  JMV Mäso-údeniny