Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 21. januára 2019
Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov


V rámci kontroly importu vykonala RVPS Senec v prevádzke ČSAD Invest Logistics s.r.o., Dialničná 2, 903 01 Senec odber vzorky výrobku "Hrozienková pasta- surovina", á 15kg šarža 133, DMT 30.11.2019, krajina pôvodu Turecko, príjemca Kospa Group s.r.o., Karola Salvu 2043/3, 034 01 Ružomberok, výrobca Timtas Tarim Ilac ve Mahsulleri Ticaret a.s., Izmir, Turecko.

Vo výrobku bola zistená prekročená maximálna hodnota Ochratoxínu A.


Celá šarža bola pozastavená a bude zlikvidovaná.


Obrazová dokumentácia


0