Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


V rámci kontroly importu vykonala RVPS Senec v prevádzke ČSAD Invest Logistics s.r.o., Dialničná 2, 903 01 Senec odber vzorky výrobku "Hrozienková pasta- surovina", á 15kg šarža 133, DMT 30.11.2019, krajina pôvodu Turecko, príjemca Kospa Group s.r.o., Karola Salvu 2043/3, 034 01 Ružomberok, výrobca Timtas Tarim Ilac ve Mahsulleri Ticaret a.s., Izmir, Turecko.

Vo výrobku bola zistená prekročená maximálna hodnota Ochratoxínu A.


Celá šarža bola pozastavená a bude zlikvidovaná.


Obrazová dokumentácia


0