Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho tovaru

aktualizované dňa 11. novembra 2020

Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

V rámci úradnej kontroly vykonala RVPS Prešov v prevádzke Potraviny CBA KOMFOS, Vihorlatská 1/A, 080 01 Prešov odber vzorky „Arašidové maslo“, 500g, DMT: 12/2021, krajina pôvodu Argentína , dovozca: Regálik s.r.o., Priečna 448/1, 059 21 Svit.

V analyzovanej vzorke bola zistená prítomnosť sójového proteínu v množstve 4,8 mg/kg, ktorý nie je uvedený v zložení výrobku.

Inšpektori nariadili výrobok stiahnuť z trhu.