Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 16.6.2021

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Žilina v prevádzke Madex Invest s.r.o., predajný stánok na mäso a mäsové výrobky, ul. Sv. Cyrila a Metoda, 013 06 Terchová, odber vzorky výrobku „Údené rebrá“, výrobná šarža 31.8.2019, DS 21.9.2019, výrobca Produkcja Wedlin, Skup i Sprzedaž konserw, Stanislaw Cichaňski, 34-733 Mszana, Gorna 205, Poľsko, PL 12070315 WE.
V analyzovanej vzorke bolo potvrdené prekročenie najvyššieho prípustného množstva benzo(a)pyrénu- 2,5 µg/kg (max 2,0 µg/kg) a sumy PAU4- 20,9 µg/kg (max 12,0 µg/kg).
Výrobok je už po dátume spotreby.