Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 16.6.2021

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

VV rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Veľký Krtíš v prevádzke POIMEX s.r.o., VOS Potravín, Hlavná 526, 991 26 Nenince, odber vzorky výrobku „Mix Fitness 60g, zmes jadier pistácií a sušeného ovocia“, DMT 10.04.2020, šarža 10.04.2020, dovozca IMPOL HOLDING a.s., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, krajina pôvodu Ukrajina.

V analyzovanej vzorke bola zistená prítomnosť oxidu siričitého celkového v množstve 244 mg /kg, ktorý nie je uvedený v zložení výrobku.

Výrobok sa sťahuje z trhu a bude dooznačený.