Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 27.8.2021

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky prijala prostredníctvom systému RASFF varovné oznámenie týkajúce sa zmrzlinových výrobkov z Poľska, obsahujúcej prísadu - stabilizátor z Turecka, ktorá obsahovala biocídnu látku etylénoxid v množstve presahujúcom maximálny reziduálny limit (MRL). Predmetné výrobky boli dodané do prevádzky Ryba Košice s.r.o. (Textilná 4, 040 12 Košice).

Výrobky so zisteným obsahom etylénoxidu, ktoré boli dodané do prevádzky Ryba Košice, s.r.o.:

  • Milka mini kornútok vanilka čokoláda 8×25 ml (multipack)
  • Milka mini zmrzlina vanilka čokoláda 6x50ml (multipack)
  • Milka čokoláda oriešok 100 ml
  • Milka caramel crunch 100 ml
  • Milka čokoláda a vanilka 100 ml
  • Milka zmrzlina čokoláda vanilka 480 ml

Úradnou kontrolou bolo zistené, že spoločnosť Ryba Košice s.r.o. bola informovaná od dodávateľa dňa 29.7.2021 o nevyhovujúcich výrobkoch. Výrobky boli zo slovenského trhu stiahnuté a dňa 18.8.2021 boli vrátené dodávateľovi.

Fotogaléria