Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 23. septembra 2019

Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

V rámci importnej kontroly bola vo firme ,,VETTER SLOVAKIA, spol. s.r.o.“, Priemyselná 2, 920 05 Hlohovec odobratá vzorka „Slivky sušené“ (DMT: 31.12.2020), krajina pôvodu Moldavsko (výrobca: S.A. Prometeu-T, Petricani str. 33, 2059 Chisinau, Moldavsko).

V analyzovanej vzorke bolo zistené prekročenie najvyššieho prípustného množstva konzervačnej látky kyseliny sorbovej (E200) v množstve 1411,1 mg/kg (limit = max. 1000 mg/kg).

Zásielka 12 240 kg sušených sliviek (1 224 kusov papierových kartónov á 10 kg) nebola uvoľnená do voľného obehu na Slovensku, ale bola vrátená späť výrobcovi do Moldavska.