Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Záchyt nekvalitného mäsa z Poľska počas prepravy na Slovensko

aktualizované dňa 16.6.2021

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Regionálna veterinárna  a potravinová správa Martin počas  kontroly prepravy potravín vykonanej dňa 06.10.2020 na ceste E/18 odstavné parkovisko pri obci Šútovo v spolupráci s príslušníkmi Dopravného inšpektorátu ORPZ Martin zastavila vozidlo: Stanislav Biela Market Biela, 34-407, Ciche, Stare Bystre, Ludzmierz, Rogoznik, Os za Tore  s poznávacou značkou KNT 64207.


Prepravca prevážal nebalené mäso hydiny a domácich kopytníkov uložené v prepravkách, ktoré boli umiestnené priamo na ložnej ploche vozidla, prepravky neboli prekryté,  a tým nebola zabezpečená ochrana prevážanej suroviny pred sekundárnou kontamináciou. Nebolo možné skontrolovať obsah vozidla, nakoľko vozidlo bolo plne naložené. Vodič počas úradnej kontroly inšpektorom RVPS Martin predložil dodací list, podľa ktorého časť dodávky smerovala do prevádzky, ktorá sa nachádza vo vecnej a miestnej príslušnosti RVPS Martin. Na ostatné mäso o hmotnosti cca 430 kg prepravca nepredložil dodacie listy ani adresy miesta určenia pre zloženie mäsa.


Následne inšpektori RVPS Martin vykonali kontrolu v mieste určenia zásielky, ktoré sa nachádza v pôsobnosti RVPS Martin, kde bola zložená menšia časť zásielky.


Pri príchode inšpektorov na miesto určenia zásielky  prebiehalo vykladanie prepraviek s mäsom z predmetného vozidla. Na ložnej ploche vozidla zostali neprekryté prepravky s mäsom (hydinové diely, bravčové výrezy) umiestnené priamo na podlahe. Prepravky zložené v mieste určenia v prevádzke v pôsobnosti RVPS Martin boli riadne zabalené a označené platnými etiketami.
Vodič na vyžiadanie inšpektorov RVPS Martin  nepredložil k ostatnému prepravovanému tovaru, ktoré zostalo v ložnom priestore  žiadne dodacie listy. 


Počas kontroly vozidla inšpektori RVPS Martin na základe podozrenia - nepríjemný zápach šíriaci sa z vozidla, odobrali úradnú vzorku  hydinového mäsa, nakoľko na mieste nebolo možné jednoznačne posúdiť či nepríjemný zápach pochádza z prepravovaného mäsa alebo z nedostatočnej vykonanej sanitácie vozidla  prípadne prepraviek.


Dňa 19.10.2020 bolo ukončené vyšetrenie vzorky Hydinové trupy, voVPU Dolný Kubín bol vyhotovený Protokol o skúške č. 15054/2020 s nasledujúcim výsledkom: dodaná vzorka nie je v súlade s požiadavkami Nariadenia Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra/2005, o mikrobiologických kritériách pre potraviny (ú.v.EU L 338) v znení neskorších predpisov Kapitola 1 Kritériá bezpečnosti potravín 1.28- vo vyšetrovanej vzorke bola zistená prítomnosť Salmonella Enteritidis.


Za účelom zabránenia umiestnenia bravčového  a hydinového mäsa bez akýchkoľvek sprievodných dokladov a bez označenia na trh na území Slovenskej republiky bolo vozidlo, v ktorom sa nachádzalo ešte 29 prepraviek s bravčovým a hydinovým mäsom (cca 430 kg mäsa) s poznávacou značkou KNT 64207 v sprievode príslušníkov  Dopravného inšpektorátu ORPZ Martin eskortované k poľským hraniciam.
Mäso bez označenia a sprievodných dokladov nebolo umiestnené na trh na území Slovesnej republike.

Fotogaleria

Stiahnut fotogaleriu vo formate PDF.