Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 5. augusta 2019

Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

V rámci úradnej kontroly bola v prevádzke ,,Mäso – údeniny LUMIL“, ul. Štefánikova 29, 066 01 Humenné odobratá úradná vzorka ,,Popularne“ Klobásy“ - tepelne opracovaný mäsový výrobok (výrobná dávka: 20190616, DS: 07.07.2019, výrobca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Laskopol Halina Dudek, Roman Dudek Spółka Jawna, 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 8C, schválené vet. č. PL 1207 0201 WE, Poľsko).

V analyzovanej vzorke bola zistená prítomnosť celkového mliečneho proteínu v množstve 23,50 mg/kg. Zistený alergén nebol uvedený v zložení výrobku.

Obrazová dokumentácia

  JMV Mäso-údeniny