Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 16.6.2021

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Púchov v prevádzke Veľkosklad mäsových výrobkov, Stupné 19, 018 12 Brvnište, odber vzorky výrobku „Mletý mäsový prípravok“, výrobná šarža 20255001, DS 29.9.2020, výrobca Firma KABANOS Kojs Miroslaw i Joanna Kojs - Kowalczyk sp. Jawna, ul Spoldzielcow 1, 34-480 Jablonka, Poľsko.

V analyzovanej vzorke bola zistená prítomnosť Salmonella Johannesburg.
Výrobok je už po dátume spotreby.