Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 16.6.2021

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

V rámci kontroly importu vykonala RVPS Nitra v prevádzke VOS EKVIA, Priemyselná 11, 949 01 Nitra, odber vzorky výrobku „Arašidy určené na ďalšie spracovanie “, šarža 113 49, DTM 30.6.2020, krajina pôvodu USA, dovozca EKVIA s.r.o., Priemyselná 11, 949 01 Nitra.

V analyzovanej vzorke bolo zistené prekročenie maximálnej hodnoty obsahu Aflatoxínu B1 v množstve 149,1 µg/kg (max 8 µg/kg) a sumy Aflatoxínov v množstve 168,55 (max 15 µg/kg). Celá zásielka bola pozastavená a bude zlikvidovaná.