Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 12. októbra 2020

Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov


V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Lučenec v prevádzke Kaufland, Dukelských hrdinov 5779, 984 01 Lučenec, odber vzorky výrobku „Mleté bravčové mäso“, výrobná šarža 42720507, DS 24.9.2020, výrobca Kaufland Fleisechwaren SB GmbH & Co. KG, Habichtshofe 1, 74 219 Möckmühl, Nemecko.

V analyzovanej vzorke bola zistená prítomnosť Salmonella Agona.
Výrobok je už po dátume spotreby.