Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 27. júla 2020

Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisovPotenciálne možný výskyt faľšovaného Extra Virgin (panenského) olivového oleja obchodnej značky,,Oleificio Sarni“ z Talianska na trhu EÚ.

Štátna veterinárna a potravinová správa SR upozorňuje na oznámenie, ktoré prijala od Talianského kontrolného úradu pre potraviny na výskyt faľšovaného Extra Virgin (panenského) olivového oleja obchodnej značky ,,Oleificio Sarni“ (DS: 31/12/2023, šarža 21830) z Talianska. V uvedenom oleji talianske autority odhalili laboratórnou analýzou prítomnosť oleja zo semien zafarbeného chlorofylom. Výrobok na etikete uvádza neexistujúci výrobný závod ,,Oleificio Sarni“, SS 16 km, 208 Corato (BA), Taliansko.

Prosíme spotrebiteľov, ak sa stretli s týmto výrobkom na trhu SR, aby jeho výskyt oznámili na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR.

Oleificio Sarni Oleificio Sarni