Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 16.6.2021

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.V rámci úradnej kontroly potravín, ktorú vykonala RVPS Levice, bola v predajni COOP Jednota Supermarket II., č. 146, Perecká 42, 934 05 Levice odobratá vzorka „Müsli s ovocím, výr. dávka: 21:42 L1/0, DMT: 14.8.2020, krajina pôvodu Česká republika, výrobca: Mogador s.r.o., Třída Tomáše Bati 1664, Otrokovice 765 02, distribútor: BONAVITA SERVIS spol. s.r.o., Šustekova 18, 851 04 Bratislava.

Vo vzorke bolo zistené nadlimitné množstvo ochratoxínu A=7 µg/kg.

Výrobok bol dodaný z Českej republiky v množstve 12768 kusov. Výrobok bol stiahnutý z trhu v celkovom množstve 12 kusov. Müsli s ovocím nadlimitné množstvo ochratoxínu A=7 µg/kg Müsli s ovocím nadlimitné množstvo ochratoxínu A=7 µg/kg Müsli s ovocím nadlimitné množstvo ochratoxínu A=7 µg/kg