Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 5. júna 2020

Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisovNa základe sťažnosti spotrebiteľa odobrala RVPS Michalovce v Mäso-údeniny P.O.Hviezdoslava 76, 079 01 Veľké Kapušany vzorku kuracích pŕs (čerstvé hydinové mäso delené, šarža: 20200425, DS: 30.4.2020, výrobca: ,,LES-DRÓB“, Piotrowski & Wójcik i Wspólnicy Spólka jawna, ul. Niedomicka 48, 33-132 Niedomice, schválené vet. číslo prevádzky PL 12164301 WE, krajina pôvodu Poľsko).
Zásielku kuracích pŕs v množstve 399 kg doviezla sprostredkovateľská firma ,,MEAT LAND s.r.o.“, Južná trieda 4B, 040 01 Košice pre firmu ,,VIJOFEL FIT-MEAT, s.r.o.“ z Poľska od firmy ,,LES-DRÓB“, Piotrowski & Wójcik i Wspólnicy Spólka jawna, ul. Niedomicka 48, 33-132 Niedomice (schválené vet. číslo prevádzky PL 12164301 WE). Celú zásielku kuracích pŕs distribuovala firma ,,VIJOFEL FIT-MEAT, s.r.o.“ do svojich 4 podnikových predajní.

Mikrobiologickým vyšetrením vzorky kuracích pŕs bola zistená prítomnosť Salmonelly enterica serovar Enteritidis.

Výrobok je po dobe spotreby.