Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 16.6.2021

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

V rámci kontroly importu vykonala RVPS Bratislava v prevádzke ENCINGER SK s.r.o., Jadranská 13, 841 01 Bratislava, odber vzorky výrobku „Hrozienka sušené“, šarža lot 6/03, krajina pôvodu Uzbekistan, dovozca ENCINGER SK s.r.o., Jadranská 13, 841 01 Bratislava.

Vo vzorke výrobku bolo zistené prekročenie maximálnej hodnoty obsahu Ochratoxínu A a to v množstve 18,21 µg/kg a 22 µg/kg.

Celá zásielka bola pozastavená a bude použitá na technické spracovanie.