Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 17. júna 2019

Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

V rámci kontroly importu vykonala RVPS Bratislava v prevádzke Encinger SK s.r.o., Pri Šajbách 1, 830 05 Bratislava odber vzorky výrobku „Pistácie nevylúpané surové“ ( šarža LOT 708, DMT 23.12.2020, krajina pôvodu Irán, dovozca Encinger SK s.r.o., Jadranská 13, 841 01 Bratislava, vývozca Middle Eastern Nuts, Motahari 6, Rafsanjan - Irán).

Vo výrobku bola zistená prekročená maximálna hodnota Aflatoxínu B1 (10,61 µg/kg; 10,3 µg/kg, limit = max. 8 µg/kg) a sumy Aflatoxínov B1, B2, G1, G2 (11,05 µg/kg; 10,3 µg/kg, limit = max. 10 µg/kg).

Zásielka nebola uvoľnená do voľného obehu a bude zlikvidovaná.